Sandučić povjerenja u OŠ Marka Marulića Ljubuški

Protekli mjesec  u hodniku naše škole postavljen  je sandučić povjerenja s ciljem prevencije nasilja među učenicima. Postavljanje sandučića jedna je u nizu preventivnih aktivnosti koja se nadovezuje na kontinuirano obrazovanje učenika na temu nasilja.

Preko sandučića učenici mogu anonimno prijaviti pedagoginji i psihologu škole nasilje ukoliko to iz različitih razloga ne mogu učiniti izravno. Također, osim slučajeva nasilja učenici mogu potražiti pomoć pišući pitanja o izazovima sazrijevanja.

Sandučić je školi donirala Hrvatska pošta Mostar, partner našoj školi u borbi protiv nasilja među učenicima, a ukrasila ga je naša nastavnica likovne kulture Božana Bošnjak.

 

IMG_20180427_105322 IMG_20180427_130750

You may also like...