Raspored odjela po učionicama

Odjeli od 6. do 9.razreda nastavu će imati u jednoj učionici, te će predmetni nastavnici dolaziti u tu učionicu. Učenici neće mijenjati učionice. Ispod su navedeni odjeli i učionice

6.a – učionica pored knjižnice

6.b- Mala 2 (druga učionica od portnirnice)

6.c – Matematika 1

6.d – Hrvatski jezik 3

7.a – Vjeronauk

7.b – Mala 1 (prva učionica pored portnirnice)

7.c – Matematika 2

7.d – Engleski jezik

7.e – Likovna kultura

8.a – Geografija

8.b – Biologija

8.c – Hrvatski jezik 1

8.d – Njemački

8.e – Kemija

9.a – Povijest

9.b – Tehnička kultura

9.c – Hrvatski jezik 2

9.d – Fizika

Raspored odjela razredne nastave po učionicama (od 1. do 5.razreda)

Prizemlje

1.a – prva učionica do ulaza u školsku dvoranu

1.b – druga učionica do ulaza u dvoranu

1.c – prva učionica pored toaleta za dječake

1.d – druga učionica pored toaleta za dječake

1.e – Mala 2 – druga učionica od portirnice

2.a – Mala 1 – prva učionica do portnirnice

2.b – Vjeronauk

2.c – Geografija

2.d – Povijest

3.a – Likovna kultura

Kat

3b – Glazbena kultura                                                  

3.c – Njemački jezik

3.d – Hrvatski jezik 1

4.a – Engleski jezik

4.b – Hrvatski jezik 3

4.c – Hrvatski jezik 2

4.d – Biologija

5.a – Matematika 1

5.b – Matematika 2

5.c – učionica pored knjižnice

5.d – Tehnička kultura

You may also like...