Postav za Dane kruha i zahvalnosti za plodove zemlje

Povodom obilježavanja Dana kruha i zahvalnosti za plodove zemlje naše vrijedne učiteljice Mladenka Bebek, Katarina Karlović, Natalija Matijašević,Ivana Skoko i Ivana Dodig ukrasile su prostor pri ulazu u školu plodovima jeseni i prigodnim panoom.

Razmišljajući o daru kruha i plodovima zemlje kojima smo blagoslovljeni možemo preispitati svoj osjećaj zahvalnosti za male stvari koje nas okružuju i uočavamo li one potrebite u svojoj okolini.

You may also like...