Ponedjeljak 2.studenog neradni dan

Sukladno kalendaru rada za školsku godinu 2020./2021. ponedjeljak 2.studenog neradni je dan zbog obilježavanja Dušnog dana.

You may also like...