Kabinet fizike

Kabinet za fiziku opremljen je sa 16 računala, LCD projektorom, pametnom pločom te opremom za izvođenje eksperimenata.