Kabinet za kemiju

Kabinet za kemiju opremljen je računalom, LCD projektorom te opremom za izvođenje eksperimenata.