Vijeće učenika

Statut škole Marka Marulića Ljubuški

Članak 100.

 

Učenici triju završnih razreda osnovne škole imaju pravo, a škola ima obvezu, osnovati Učeničko vijeće.
Učeničko vijeće škole čine po dva učenika svakog odjela triju završnih razreda. Izbor članova za Učeničko vijeće vrši se na satu razredne zajednice javnim glasovanjem. Prvu sjednicu Učeničkog vijeća saziva ravnatelj škole i na njoj se javnim glasovanjem izabiru predsjednik i zamjenik predsjednika Učeničkog vijeća.
Učeničko vijeće:
– promiče interese škole u zajednici na čijem području škola djeluje,
– dostavlja stajališta učenika Školskom odboru,
– potiče sudjelovanje učenika u radu škole.

 

U školskoj 2014./2015. godini učeničko vijeće naše škole broji 30 učenika iz 15 odjela.