Edukacija za roditelje-Očima djeteta

Sveučilište Hercegovina otvara niz susreta s roditeljima i odgajateljima kroz program pod nazivom Edukacija za roditelje – očima djeteta. Ovaj program zamišljen je kao susret stručnjaka s roditeljima i udrugama roditelja koji su angažirani oko dobrobiti i razvoja djece. Pozivamo Vas da nam se pridružite i sudjelujete u radu prvog u nizu susreta u petak, 28. listopada s početkom u 18 sati, u Bijakovićima, Sveučilište Hercegovina, Kraljice mira 3A.
O učincima Neurofeedback metode govorit će Marijana Perković, logopedica iz Livna. Neurofeedback metoda pomaže kod poremećaja pažnje i koncentracije, ADHD –a, teškoća u učenju, poremećaja autističnog spectra, mucanja, poremećaja spavanja, depresija, anksioznosti i sl. O individualnom pristupu radu s djecom izlagat će doc. dr. Elvira Mujkanović, defektologinja iz Sarajeva, a o partnerskoj suradnji s roditeljima doc. dr. Ivana Visković, pedagoginja iz Makarske.

Svi zainteresirani su dobro došli!

You may also like...