Izvedene vježbe zaštite u slučaju potresa i evakuacije iz škole

Danas je za vrijeme trajanja drugog školskog sata izvedena vježba postupanja u slučaju potresa, te vježba evakuacije nakon potresa s učenicima prijepodnevne smjene.

Učenici su nakon detaljnih uputa izveli vježbu u svojim učionicama, a potom se po propisanom planu evakuacije u pratnji predmetnih nastavnika i ostalog osoblja škole uputili na dva zborna mjesta, u gradski park i na igrališta iza škole.

You may also like...